หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการจัดทำ SAR
โดย : admin
เข้าชม : 13389
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
พิมพ์  

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลจัดทำ SAR  ตั้งแต่การทำแบบประเมินคุณภาพ จนกระทั่งสรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปีการศึกษา 2555